Maturitní otázky z / do Matematiky - vypracované okruhy, zdarma

Maturitní otázky z / do Matematiky - vypracované okruhy, zdarma

Ke stažení jsou zde vypracované maturitní otázky do Matematiky. Stáhnout si je můžete ve formátu PDF, zabaleny jsou komprimačním formátem RAR, ten můžete například rozbalit pomocí programu 7 zip, který je také nabízen zdarma.

Přehled vypracovaných témat:

 1. Výroková logika
 2. Množiny - operace, intervaly
 3. Algebraické výrazy - práce s mnohočleny, algebraické vzorce
 4. Lomené výrazy
 5. Mocniny a odmocniny
 6. Lineární funkce, lineární rovnice
 7. Lineární rovnice s parametrem, s absolutní hodnotou
 8. Soustava lineárních rovnic
 9. Lineární nerovnice, soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé
 10. Maticový počet, operace s maticemi, hodnost, determinant
 11. Kvadratické funkce
 12. Kvadratická rovnice - metody řešení
 13. Kvadratické nerovnice
 14. Iracionální rovnice
 15. Shodná zobrazení - konstrukční úlohy
 16. Podobná zobrazení - konstrukční úlohy
 17. Pythagorova a Eukleidovy věty - konstrukční úlohy
 18. Obvody a obsahy rovinných obrazců
 19. Polohové a metrické vztahy základních geometrických útvarů v prostoru
 20. Povrchy a objemy těles
 21. Goniometrické funkce
 22. Řešení pravoúhlého trojúhelníku
 23. Úpravy výrazů s goniometrickou funkcí užitím vzorců
 24. Goniometrické rovnice
 25. Řešení obecného trojúhelníku
 26. Komplexní číslo - pojem, algebraický tvar, operace
 27. Komplexní číslo - goniometrický a exponencionální tvar, operace
 28. Moivreova věta, binomické rovnice
 29. Lineární lomená funkce
 30. Mocninné funkce
 31. Exponenciální funkce, exponencionální rovnice
 32. Logaritmické funkce, logaritmus, vlastnosti
 33. Logaritmické rovnice
 34. Vektor, operace s vektory
 35. Analytická geometrie - přímky v rovině a prostoru
 36. Analytická geometrie - roviny
 37. Analytická geometrie - vzájemná poloha přímky a roviny, dvou rovin
 38. Analytická geometrie - vzájemná poloha dvou přímek v rovině a prostoru
 39. Analytická geometrie - metrické úlohy metodou souřadnic
 40. Analytická geometrie kuželoseček - kružnice
 41. Analytická geometrie kuželoseček - elipsa
 42. Analytická geometrie kuželoseček - hyperbola
 43. Analytická geometrie kuželoseček - parabola
 44. Analytická geometrie - vzájemná poloha kuželosečky a přímky
 45. Limita a spojitost funkce
 46. Derivace funkce
 47. Fyzikální a geometrický význam derivace
 48. Vyšetřování průběhu funkce
 49. Aplikace extrémů funkcí v úlohách
 50. Neurčitý integrál - metody integrace
 51. Určitý integrál - užití
 52. Posloupnost - vlastnosti, limita posloupnosti
 53. Aritmetická posloupnost
 54. Geometrická posloupnost
 55. Nekonečná geometrická řada
 56. Variace, permutace, kombinace
 57. Kombinační číslo - vlastnosti, rovnice s kombinačními čísly
 58. Pravděpodobnost
 59. Statistika
 60. Důkazy v matematice

Zdroj 1 - zdroj pro stažení č.1 (4,9 MB) - verze v PDF, 1 - 60, verze 2004


50 % (4 hlasy)12345 (5 = nejlepší) Ohodnoťte Maturitní otázky z / do Matematiky

Líbí se vám Maturitní otázky z / do Matematiky? :
Instaluje se: Ne
Jazyk: Český

Kód pro sdílení článku: (zobrazit »)

Odkaz:

HTML kód:

Kód do fóra:

Počet komentářů: 4 (Ukaž komentáře) | Přidat komentář |
|
Informační e-mailDoporučit článek kamarádovi / kamarádce (e-mailem)

MP3: Vivaldi , Jaromír Nohavica MP3
Programy: AVG zdarma , avast! Free Antivirus , OpenOffice.org , online ICQ , Verdict Free anglicko český slovník , CCleaner, KMPlayer
Video: Vyprávěj , iVysílání
Ostatní: SMS zdarma do všech sítí , Seriály online , CCCP kompletní video kodeky , Online disk Dropbox s 500 MB bonusem.