CAD

CAD (Computer Aided Design) znamená počítačem podporovaný design, resp. navrhování či projektování. Jedná se o 2D i 3D projektování a modelování.

Slouží k rýsování výkresů a projektové dokumentace pomocí vektorové grafiky a parametrického modelování. V oblasti 3D dále mluvíme především o CAM (Computer Aided Manufacturing), tedy počítačové výrobě. Software dnes spojuje CAD a CAM spolu s dalšími systémy jako CAE, PLM či PDM a jiných.

CAD software má rozmanité použití v mnoha oborech, například:

 • stavebnictví, architektura a bytový design
 • strojírenství + CNC obrábění
 • medicína (např. návrhy umělých kloubů, apod.)
 • 3D modelování vědeckých výpočtů a simulací
 • elektrotechnika
 • 3D tisk
 • a jiné

To jsou odvětví, kde se uplatňuje CAD spolu s dalšími systémy. 2D CAD má uplatnění především pro stavební konstrukce a strojírenství. Mezi vlastnosti 2D i 3D CAD systémů patří například:

 • vektorová grafika + parametrické modelování
 • modulární architektura, knihovny, šablony (textur materiálů, konstrukční prvky, atd.)
 • správa hladin
 • export/import bitmapových i vektorových formátů
 • použití booleovských operací
 • CSG geometrie (Computer Solid Geometry), objemová primitiva
 • tvorba pohledů, řezů
 • kování, rozměrové operace
 • ve 3D stínování, osvětlování a fotorealistické modelování, textury
 • kompletní tvorba výkresové dokumentace k tisku
2D a 3D modelování v CAD programu FreeCAD

2D a 3D modelování v CAD programu FreeCAD

To vše musí kvalitní CAD software splňovat. Slouží k počítačovému navrhování, rýsování a tvorbě technické výkresové dokumentace v mnoha oborech. Patrně nejznámější CAD software je AutoCAD společnosti AutoDesk. CAD software může být univerzální pro různé obory nebo účelově zaměřený, například ArchiCAD (pro stavebnictví), Electric (elektrotechnika) nebo SolidCAM (strojírenství, CNC). CAD systémy bývají drahé, jsou však i kvalitní open source programy jako LibreCAD (nemá nic společného s LibreOffice) či FreeCAD (parametrický). CAD je náročný na hardware, zejména grafický výkon a paměť. Mnohé z nich nabízejí i programování vlastních modulů, například v jazyce Python.

Správa modulů v programu ParaView

Správa modulů v programu ParaView

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *