csv

CSV

Souborový formát pro uložení nebo přenos tabulkových dat ve formě čistého textu.

Termín CSV je zkratka pro anglické „comma-separated values“ nebo-li hodnoty oddělené čárkou. Data uložená ve formátu CSV jsou téměř univerzálně přenositelné mezi různými platformami (operačními systémy).

Hodnoty, které v tabulkovém procesoru jsou členěny do sloupců, jsou v souboru CSV odděleny čárkami. Je možné je tak snadné je navzájem exportovat či importovat z webových služeb či počítačových programů atd. Jedinou starostí většinou je výběr kódování, ve kterém je text uložen.

Jednotlivé hodnoty (v tabulkovém procesoru sloupce) jsou v drtivé většině opravdu odděleny čárkou (,), jak praví i název CSV. Znak čárky, ale může být nahrazen i jiným oddělovacím znakem. Samotný text je poté většinou uvozen uvozovkami („) (nemusí tomu tak být však vždy). Pokud textové pole obsahuje uvozovky, ty jsou poté zdvojeny.

csv soubor

Zobrazení CSV souboru v textovém editoru Poznámkový blok

Jak vytvořit CSV soubor

Soubor ve formátu CSV lze nejsnadněji vytvořit v libovolném tabulkovém procesoru (např. MS Excel, OpenOffice Calc). Alternativně je takový soubor samozřejmě možno vytvořit v libovolném textovém editoru s dodržením oddělování jednotlivých položek čárkami (,).

Po následném otevření v tabulkovém procesoru se data zobrazí, jako by byla napsána v regulérní tabulce.

CSV soubor v openoffice calc

CSV datový soubor otevřený v tabulkovém procesoru OpenOffice Calc

Samotné otevření (import) CSV souboru v tabulkovém procesoru v drtivé většině přechází dialogové okno importu, ve kterém lze nastavit specifika daného datového souboru. Tento mezikrok je vhodný zejména pokud jsou data oddělena jinak, než je obvyklé. Dále poté pro volbu správného kódování textu (je nutné pro korektní zobrazení znaků s diakritikou).

import CSV dat do tabulkového procesoru

Dialogové okno importu CSV dat do tabulkového procesoru

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *