HTML dokument

HTML

HTML je značkovací jazyk, pomocí kterého se tvoří zejména webové stránky. Nalezneme jej, ale i v dalších použitích.

Název vznikl jako akronym (zkratka) pro HyperText Markup Language; česky tedy: Hypertextový značkovací jazyk. Nejedná se tedy o programovací jazyk, ale pouze nástroj, který umožňuje strukturovat text a určovat jeho vzhled. Důležitým prvkem je poté podpora hypertexu, tedy možnost odkazovat na další dokumenty (další webové strany, stránky, ale i soubory atd.).

V HTML jsou důležité tzv. značky (anglicky tagy). Značkami se uzavírá (značkuje) text, či části dokumentu (webové strany), kterým se tím dává určitý význam, lze tím oddělit logické celky (odstavce) či definovat jejich vzhled.

Jedním z nejdůležitějších prvků u webových stránek jsou odkazy (to je jejich zkrácený název), v plném znění: hypertextové odkazy. Používáme je každodenně, pouze je např. takto nenazýváme. V praxi jsou většinou podtržené (a modré), či tak graficky upravené, aby byly na první pohled rozpoznatelné od běžného textu.

Ukázka HTML kódu

Když se podíváme na samotný HTML kód, poté jedním z nejjednodušších značek je <P>, která značí odstavec. Jako většina značek i <P> vyžaduje otevírací i uzavírací značku (tou je </P>). V praxi je poté použití následovné:

<P>Toto je text odstavce, který není dlouhý</P>

Značek jako je <P> je v tomto jazyce mnoho a mají rozličnou funkci. Mezi nejznámější i nejčastěji používané patří <H1> pro označení nadpisu první úrovně, <A> pro hypertextový odkaz a pravděpodobně <BR /> pro označení konce řádku.

Jednoduchá webová stránka poté vypadá v HTML takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titulek stránky</title>
</head>
<body>
<h1>Nadpis stránky</h1>
<p>Normální tedy, ve které je <a href=“http://example.com/“>hypertextový odkaz</a>, a za ním opět normální text.</p>
<!– komentář, ve webovém prohlížeči nebude vidět –>
</body>
</html>

S pomocí čeho tvořit dokumenty v jazyce HTML

Programy pro tvorbu v jazyce HTML se obecně nazývají HTML editory (odkaz na jejich přehled). V praxi se ale dělí na textové editory a WYSIWYG editory, které vycházejí ze zkratky WYSIWYG (co vidíš to dostaneš).

  • textové editory – disponují zvýrazněním kódu (většinou nejen HTML), mohou i pomáhat při konstrukci stránek či psaní kódu (značek). Známým zástupcem této kategorie je český program PSPad, zdarma jich je ale dostupných mnoho. U nás je najdete v přehledu pod textový editor, nebo editor pro programování.
  • WYSIWYG editory – v praxi nevyžadují ani znalost HTML, stačí povšechní obeznámenost. Těch bezplatných není tolik, resp. často nejsou tak propracované, protože jejich vývoj je náročnější. Jako ukázku odkážeme na nadějný český Easy Editor. Opět není jediný, mezi bezplatnými jich ale tolik není.
(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *