IDE (software)

Pod zkratkou IDE, tedy Integrated Development Environment (integrované vývojové prostředí), je myšlen software určený pro programování.

Jedná se o nástroj pro vývoj klasických programů, webových i mobilních aplikací. Některá IDE jsou zaměřena čistě na jeden jazyk, v jiných lze programovat v různých programovacích jazycích (C, C++, C#, Java a další) nebo vyvíjet desktopové i webové aplikace v rámci platformy, příkladem je Visual Studio od Microsoftu.

Každé IDE musí obsahovat editor zdrojového kódu, v němž programujeme, kompilátor nebo interpret (záleží zda je jazyk interpretovaný či kompilovaný) a ve většině případů i tzv. debugger, tedy ladící nástroj odhalující chyby. Mnohá IDE obsahují i spoustu dalších funkcí, jako je modelář tříd, práce s UML schématy, inspektor objektů, apod. Jedná-li se o IDE pro jeden jazyk, funkce mohou být maximálně přizpůsobeny danému jazyku. Naopak u prostředí pro více jazyků jde spíše o univerzálnost a možnost překladu více jazyků. Cílem IDE je vyvíjet desktopové, webové nebo mobilní aplikace, aby cílem byla hotová aplikace připravená ke spuštění nebo instalaci. Editor kódu by měl umět především zvýrazňovat syntaxi jazyků, pro něž je IDE určené, odhalovat syntaktické chyby, navrhovat klíčová slova či například uzavírat tagy v HTML. Vždy záleží na konkrétním použití prostředí a jazyku. Většina IDE má modulární architekturu, tudíž lze pomocí modulů (pluginů) doplnit prostředí o další funkce.

IDE Bluefish pro vývoj webových stránek a aplikací

Bluefish je příkladem IDE pro tvorbu webů. Nabízí zvýraznění syntaxe mnoha jazyků, CSS průvodce a spoustu funkcí pro vývoj webu.

Moderní IDE jsou plně graficky orientovaná s GUI a kromě samotného psaní kódu nabízejí často i vizuální návrh, např. návrh okenních aplikací, kde do oken umisťujeme jednotlivé prvky GUI (tlačítka, nabídky, apod.) a těm poté programujeme funkce. IDE obvykle podporují i tzv. verzování (např. Git), sloužící zejména u rozsáhlých projektů, aby byl stálý přehled o změnách v kódu.

Mezi známá IDE patří například Eclipse, NetBeans, Visual Studio, Bluefish či Anjuta. Částečně sem patří například i programátorský editor PSPad, s nímž lze spolupracovat v řadě kompilerech.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *