MP3 logo

MP3

MP3 je kompresní formát pro uchování zvukových nahrávek. Jedná se o nejpoužívanější formát, podporovaný velkým množstvím zařízení a přístrojů.

MP3 představuje ztrátový kompresní formát. To znamená, že nahrávky v něm uložené jsou poněkud ochuzeny oproti originálu. Vše je ale navrženo tak, že ztráty jsou při běžné reprodukci lidským uchem neslyšitelné.

Z technického pohledu je MP3 formátem MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III. Kvalitu hudební nahrávky v tomto formátu určuje tzv. datový tok, neboli počet bitů, které na danou časovou jednotku (sekundu) popisují zvuky. MP3 existuje v současné době v několika specifikacích, ale obecně téměř všechny podporují datový tok začínající na 32 kb/s (kbit/s někdy také značeno kbs) a končících na 320 kb/s.

Standardní kvality lze dosáhnout při datovém toku 128 kb/s, který se považuje za dostatečně kvalitní a zároveň datově úsporný. Vyšší datový tok, značí menší ztráty při kompresi zvuků.

Datová úspora u MP3

Porovnání komprimovaného a nekomprimovaného (WAV) zvuku.

Princip ztrátové komprese

Formát MP3 využívá limitů lidského sluchu, tzv. sluchového maskování. V zásadě to znamená, že určitý zvuk není slyšitelný, když ve stejnou chvíli zní nějaký jiný zvuk. Pokud je tedy jeden z nich odstraněn, na celkovém vjemu se pro náš sluch nic nezmění, dojde ale k úspoře dat. Principů a metod maskování je několik a jsou základem algoritmu ztrátové komprese u formátu MP3.

Konstantní datový tok

První vytvořené MP3 soubory (díky použitým komprimačním programům – encoderům) vesměs měly tzv. konstantní datový tok (CBR) (tedy např. stále 128 kb/s). To je ale často nevýhodné, protože tento tok „zabírá hodně místa na disku“ i ve chvílích, kdy je v nahrávce ticho nebo místo např. 6 nástrojů je použit pouze jediný.

Variabilní datový tok

U novějších komprimačních programů je možno použít tzv. variabilní datový tok (VBR), který při „hluchých“ místech dokáže datový tok snížit a ve chvílích, kdy je zvuků v nahrávce mnoho ho naopak zvýšit. Celkově je tak dosaženo menší velikosti výsledného MP3 souboru při zachování dobré kvality nahrávky v celé její délce.

Programy pro práci s MP3

Přehrávání MP3 dnes podporuje téměř každý hudební přehrávač. Klasikou v oboru je WinAmp (je napojen na komerční firmu), jeho svobodnější alternativou je poté AIMP.

Pro převod mezi zvukovými formáty existuje mnoho audio převodních programů.

Na webu Zdarma.org poté můžete nalézt písničky MP3 zdarma.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *