OCR

OCR

Označuje strojové nebo nebo mechanické převedení tištěného nebo psaného textu do podoby, kterou je možno dále počítačově zpracovávat.

OCR je zkratka pro anglické „Optical Character Recognition“, česky: optické rozpoznávání znaků. Může se jednat o proces mechanický, či elektronický. Dnes dochází většinou k naskenování (vyfotografování) strany s tištěným nebo psacím strojem napsaným textem, který je následně analyzován počítačovým programem, který rozpoznává jednotlivé znaky.

Rozpoznání textu ve FreeOCR

(1) Rozpoznávání textu v programu FreeOCR

OCR jakožto proces digitalizace je používán při běžných úkonech jako je kontrola cestovních pasů, ale i při kontrole registračních značek vozidel. Většinou se ale využívá při digitalizaci knih a textů, například pro umožnění vyhledávání nebo úprav. Digitalizovaný obsah je možno následně dále využít (tisknout), ale například i reprodukovat slovy za pomocí převod textu na hlas (text to speech, TTS, ukázka například zde na Text to speech online).  Využíváno je OCR ale například i při pokusech o překonání CAPTCHA ochran, i když u nich jsou prvky, které se tomuto snaží zamezovat.

Čtečka cestovního pasu

(2) Čtečka cestovního pasu

Moderní aplikace OCR dokáže rozpoznávat i psaný text – toho je využíváno například v moderním ovládání počítačů, kdy se píše za pomocí speciálního pera a nikoliv klávesnice.

Samotný proces převodu textu probíhá třemi fázemi: pre-processing (předzpracování), samotné OCR ozpoznávání, post-processing (následné zpracování).

Při předzpracování je cílem připravit naskenovanou předlohu do co nejlepšího stavu – natočení, vyčištění od nežádoucích bodů atd. – tak, aby následný proces převodu byl co nejpřesnější.

V následném zpracování (post-processingu) je text kontrolován proti slovníku daného jazyka a jsou nad automaticky, či za pomoci uživatele opravovány chyby a chybně rozpoznané znaky.

Rozpoznání registrační značky auta

(3) Jak se rozpoznává za pomocí OCR registrační značka auta.
(c) PlateRecognition.info

> Hledat OCR mezi programy na Zdarma.org

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *