počítačová ikona

ezbySpecifický grafický symbol, který pomáhá odlišovat jednotlivé programy a složky, ale i celé adresáře a soubory.

Počítačové ikony byly vyvinuty na začátku sedmdesátých let dvacátého století, aby ulehčily práci s počítačem (učinily ji více přehlednou) méně zkušeným uživatelům. Jejich výroba je připisována firmě Xerox.

Všechny ikony lze nalézt v knihovně ikon.

Všechny ikony lze nalézt v knihovně ikon.

Ikona má obvykle charakter bitmapy (je vytvořena za pomoci rastrové grafiky) a čtvercový tvar. Klasické rozměry ikony jsou od 16×16 pixelů do 128×128 pixelů. Barevná hloubka se může pohybovat od 16 do 16,8 miliónů barev.

Rozdíl mezi ikonou a obrázkem

Z výše psaného by se dalo usoudit, že ikona je de facto jen velmi malý obrázek. To ale není pravda. Obrázek (ať už rastrový nebo vektorový) může mít libovolnou velikost, rozlišení, formát a barevnou hloubku.

Ikona je oproti tomu – zjednodušeně řečeno – složenina libovolného množství obrázků s omezeným počtem jednotlivých aspektů, jak bylo popsáno výše. Každý z těchto obrázků uvnitř ikony se dá přizpůsobit, a to například nastavením alfa kanálu (úroveň průhlednosti, díky které je například ikona na pracovní ploše plynule „obtékána“ pozadím).

obtekani pozadi

Ukázka plynulého obtékání pozadí kolem ikony.

Všechny ikony jsou uloženy ve formátu s koncovkou ICO. Ikony lze uložit i do aplikací EXE a jejich částí DDL. Knihovna ikon (ICL) zase umožňuje shromáždění většího množství ikon do jednoho souboru.

Program vhodné pro tvorbu a editaci ikon

Ikony lze úspěšně vytvářet v k tomu určeném open source programu Greenfish Icon Editor Pro. Další vhodné aplikace naleznete pod šťítkem vytvoření ikony.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *