pop-up okno

pop-up okno

Samostatně se zobrazené okno webového prohlížeče. Své uplatnění nachází zejména v reklamně, ale i v běžných funkcích webových aplikací.

Termín vychází z anglického „pop up“ – rychle se vytvořit, náhle se objevit. Pop-up okna (slangověji označované za „pop-upy“), jsou okna webového prohlížeče, které na návštěvníka určité webové stránky „vyskočí“ při jejím prohlížení. Odtud český ekvivalent „vyskakovací okno“.

Pop-up okna byly často využívány pro zobrazení reklamy (pop-up reklamy), kterou návštěvník dané webové stránky nemohl jen tak přehlédnout. V současnosti se tato technika na seriózních webech téměř vůbec nepoužívá – setkat se s ní můžeme spíše na méně důvěryhodných stránkách.

Tato vyskakovací okna jsou ale mnohdy zcela legitimní a žádoucí. Slouží např. u rozličných webových stránek (aplikacích) pro zadávání údajů (vložení obrázku, hypertextového odkazu, atd.).

 

Ukázka pop-up okna

Zobrazené pop-up okno na pozadí jiné webové stránky.

Něco z historie pop-up oken

Za první využití pop-up reklam se má jejich nasazení na webhostingové stránce Tripod na sklonku 90. let (1990s). Ethan Zuckerman tvrdí, že vytvořil programový kód pro zobrazení reklam v samostatném okně z důvodu toho, že uživatelé posouvali reklamy na neviditelné pozice (či je až odstraňovali). Služba přitom byla poskytována zdarma, na oplátku ale vyžadovala zobrazování reklamy na stránkách uživatelů. Následně se Zuckerman omluvil za nepředvídatelné nepříjemnosti, ve které se pop-up reklamy vyvinuly.

Pop-up reklamy

Některé webové stránky, totiž mají nasazeny pop-up reklamy ve své agresivní formě, kdy dokáží otevřít i sérii například i 5 či více reklamních vyskakovacích oken ve velmi krátkém čase za sebou. Pro návštěvníka takového webu je poté velmi nepříjemné takovéto okna zavírat. Speciální formou vyskakovacích oken jsou i pop-under okna, které se otevřou na pozadí, pod aktivním oknem prohlížeče.

Na nedůvěryhodných stránkách mohou být vyskakovací reklamní okna s použitím neaktualizovaného webového prohlížeče bezpečnostním rizikem pro počítač uživatele (nebezpečí infekce malware).

Z důvodů nepříjemnosti pro uživatele webových prohlížečů, mnoho z těch moderních vyskakovací okna blokuje zcela, či alespoň detekuje podezřele se vyskytující vyskakovací okna. Např. Mozilla Firefox umožňuje následně uživateli povolit či zakázat vyskakovací okna pro určité weby.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *