Saturace (sytost)

Saturace, anglicky saturation neboli česky sytost je jedním ze základních parametrů digitálního obrazu. Podobně jako kontrast, jas či gamma.

Velice jednoduše lze říct, že saturace ovlivňuje sytost barev, tedy jak jsou výrazné. Nastavíme-li sytost na minimální hodnotu, výsledný obraz je ve škále šedi. Viz následující příklad. První obrázek má standardní nastavení sytosti.

Normální saturace barev

Normální nastavení saturace barev bez úprav. Normální foto, jak bylo vyfoceno.

Následující obrázek ukazuje maximální a minimální saturaci, tedy upravení úrovně vůči výchozímu obrazu.

Maximální a minimální saturace

Nastavená úroveň saturace v grafickém editoru. Maximální (vlevo) a minimální (vpravo)

Jak je patrné, vlevo při nastavení maximální sytosti jsou barvy velice výrazné, naopak při minimální vznikne obraz zcela bez barev, tedy ve škále šedi.

Jelikož se bavíme o bitmapovém obraze, tedy bitmapa, kde je obraz coby matice pixelů, lze na nastavení saturace pohlížet jako na bodovou operaci s jednotlivými kanály obrazu, v tomto případě RGB. Tedy pro každý pixel se určitým způsobem definuje barva. Úpravu barevné sytosti zvládají téměř všechny grafické editory, jako například IrfanView, XnView či mnohé online editory jako Pixlr. Saturace je jedním z pojmů z teorie barev.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *