seo

SEO

Termín SEO popisuje poměrně rozsáhlou oblast postupů a technik zajišťující webovým stránkám dobré pozice ve vyhledávačích.

Jedná se o zkratku pro anglické „Seach Engine Optimalization“, tedy česky: optimalizace pro internetové vyhledávače. Cílem SEO je zajistit dané webové stránce dobré umístění ve výsledcích vyhledávání a tím vyšší návštěvnost a z ní plynoucí zisky, prodeje či jiné benefity. SEO také bývá čsto zahrnuto v širším pojetí marketingu na internetu, tzv. marketingu pro vyhledávače (SEM).

SEO obsahuje rozličné techniky, které cílí právě na zvýšení návštěvnosti webové stránky. V základním rozdělení je možno tyto postupy rozdělit na:

  • on-page faktory – optimalizace v rámci dané webové stránky
  • off-page faktory – úpravy mimo tuto stránku, které jí však přinesou výhody
Výsledky vyhledávání termínu zdarma

Výřez okna při hledání termínu „zdarma“ ve vyhledávači

On-page faktory

On-page faktory lze brát jako ty důležitější i snadněji ovlivnitelné. Spojeny jsou totiž přímo s webovou stránkou a pokud jsou opomenuty, jakákoliv další optimalizace je podstatně méně efektivní. Patří mezi ně zejména:

  • správné definování titulku stránky
  • meta informací o stránce – klíčová slova, popis stránky
  • struktura URL – např. její přívětivost a čitelnost pro návštěvníky
  • obsah webových stránek – text, obrázky a jejich popisy, doplňující informace
  • struktura webu jako celku

Off-page faktory SEO

Mezi tyto faktory patří zejména odkazy směřující zpět na danou webovou stránku, tzv. odkazový profil. Do určité míry toto není správcem dané webové stránky ovlivnitelné. Na druhou stranu, ale tyto odkazy ovlivňují jak relevantní bude webová stránka na dané klíčová slova a termíny. I z důvodů prodeje resp. nakupování zpětných odkazů je nutno být u optimalizace mimo stránku obezřetný, aby nedošlo k posouzení chování jako black hat techniky (viz níže).

Neustálé změny v odvětví

Postupy optimalizace pro vyhledávače se ve svých základech nemění, ale jednotlivé strategie se poměrně dynamicky mění. Existuje zde totiž jisté soupeření mezi SEO optimalizátory, kteří se snaží o co nejvyšší umístění spravovaných webových stránek v rámci výsledků vyhledávání ve vyhledávačích (SERP) a vyhledávači. V současné době zejména vyhledávačem Google a v ČR Seznam. Vyhledávače, na rozdíl od snah jednotlivých správců webů, usilují o co nejvyšší relevanci výsledků vyhledávání. Tedy aby hledající nalezli to co hledali. Probíhá zde tedy jistá neviditelná „válka“ mezi těmi, kteří optimalizují a vyhledávači, které se snaží odhalovat rozličné nekalé praktiky.

Dalším rozdělením optimalizace pro vyhledávače je dle poctivosti přístupu na:

  • white hat SEO – poctivé techniky a postupy
  • black hat SEO – nepoctivé techniky

White hat techniky jsou samozřejmě bezproblémové a může je provádět kdokoliv. Naopak black hat SEO se snaží zmást vyhledávač, či nepoctivými technikami získat pozornost návštěvníků. Proto, pokud jsou weby s těmito technikami vyhledávači detekovány jsou penalizovány.

Doporučení od samotných vyhledávačů

Dva nejčastěji používané vyhledávače v ČR vytvořily i jisté základní informace jak web optimalizovat, nutno ale říci, že ve většině případů (nekomerčních webů) není optimalizace nutná a vyhledávač vše nalezne i bez pomoci. Jak na optimalizaci od Seznam.cz (http://napoveda.seznam.cz/cz/optimalizace-webu.html) a Google (https://static.googleusercontent.com/media/www.google.cz/cs/cz/intl/cs/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-cs.pdf)

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *