SQL

Slovní spojení SQL a databáze nerozlučně patří k sobě. V prvé řadě je nutné si uvědomit, že SQL není programovacím jazykem, stejně jako například HTML. SQL je tzv. dotazovací jazyk (Structured Query Language) a jeho využití je spojeno s tzv. relačními databázemi, kde jsou tabulky a mezi nimi relace (1:1, 1:M, M:N).

SQL je jazyk, kterým se vlastně databáze „ovládá“ a pomocí SQL se vytvářejí nové tabulky, hodnoty v nich, je možné upravovat a především hledat. Právě hledání, resp. dotaz, je základním kamenem SQL, resp. příkaz SELECT.

Nebudeme podrobně rozebírat princip databází. SQL je jazykem pro návrh, správu a řešení relačních databází. Dříve bylo použití databází spíše na lokální úrovni, dnes se databáze propojují na webových aplikacích spolu s dalšími technologiemi jako PHP, apod. Ukažme si příklad použití SQL v několika příkazech:

  • SELECT platy FROM lide WHERE plat>15000 (vybere z tabulky lide všichni lidi, jejichž plat je vyšší než 15000)
  • DROP TABLE klienti (smaže tabulku klienti)
  • INSERT INTO knihy (nazev,autor,isbn) VALUES (‘Moje knížka‘,‘Tomáš‘,‘xxxx‘) (vloží do tabulky knihy nový záznam, tedy knihu)

Jazyk SQL má několik různých forem, přesněji řečeno implementací. Mezi základní patří Oracle, MySQL, Microsoft SQL (MSSQL) či PostgreSQL. Poznamenejme, že SQL není ryze dotazovací, ale řídí celou databázi. SQL má podobnou logickou syntaxi jako běžná angličtina, tzn. například právě spojení „select xxx from yyy where zzz“. Obrázek níže je ukázkou nápovědy k programu LibreOffice Base (alternativa k MS Access) a použití operátorů a podmínek v SQL. Jazyk SQL není case-sensitive, tzn. nerozlišují se malá a velká písmena. Psaní velkými zpřehledňuje klíčová slova v příkazech.

SQL v LibreOffice Base

SQL v LibreOffice Base

SQL server

Je to server, na němž jsou vykonávány příkazy SQL a kde je uloženo celá databáze. Může to být lokálně nebo kdekoli jinde (na hostingu, apod.). Takový server se hodí především pro obsluhu velkých databází, kde nestačí lokálně pracovat například v programu MS Access (ten umí také export/import z MS SQL serveru).

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *