Tabulkový procesor

Program pro zpracování zejména číselných dat ve formě tabulek a jejich vizualizace pomocí grafů. Základem tabulkového procesoru je list s buňkami, do nichž se zapisují dané údaje.

Tabulky mohou obsahovat nejen číselná data, ale rovněž text i grafiku. Každá buňka má svou adresu ve stylu C4, kde C je řádek a 4 sloupec. Do buněk lze zapisovat nejen text a čísla, ale rovněž vzorce, které umí provádět operace na základě jiných buněk. Například, zapíšeme-li do buňky A1 číslo 20, do buňky A2 číslo 25 a chceme tato čísla sečíst, do kterékoli jiné buňky napíšeme =SUMA(A1+A2). Každý vzorec začíná rovnítkem, aby se odlišil vzorec od běžného textu. Funkcí, které lze ve vzorcích použít, jsou stovky (matematické, statistické, logické, apod.). Změníme-li hodnoty v buňkách, s nimiž se ve vzorci pracuje, okamžitě se hned vše přepočítá. To je jeden ze základních rysů tabulkových procesorů – automatizace výpočtů.

Tabulkový procesor a jeho použití pro číselná data, funkce a grafy

Tabulkový procesor Calc z balíku Libreoffice

Nejčastěji je tabulkový procesor součástí kancelářského balíku. Mezi nejznámější patří Microsoft Excel a open-source Calc z balíku LibreOffice, resp. OpenOffice.org. Stále častěji se setkáme s online tabulkovými procesory, které jsou opět součástí kancelářských balíků. Příkladem je Google Tabulky z Dokumentů Google. Výhodou online tvorby jsou především možnosti sdílení, tudíž na jednom souboru může pracovat celý tým. Vše běží přímo ve webovém prohlížeči. Většinou vyžadují přihlášení pro propojení sdílení.

Google Tabulky jako příklad online tabulkového procesoru

Online tabulkové procesory, jako například Google Tabulky, jsou dnes velmi využívané

Tabulkové procesory patří k často používaným programům, setká se s nimi prakticky každý uživatel. Propracované programy jako Microsoft Excel a dnes již i Calc nabízejí stovky funkcí, které ani běžně nepoužijeme (kontingenční tabulky, práce s připojením k databázím, OLAP vzorce, práce se XML daty, apod.). Historie tabulkových procesorů je dlouhá, první vznikaly dávno před příchodem grafického rozhraní, již v dobách MS-DOS.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *