WYSIWYG editor

Na první pohled složitá zkratka, resp. akronym znamená „What You See Is What You Get“, v překladu „Co vidíš, to dostaneš“. Jde o typ editoru především pro webové stránky, v němž se nepracuje s HTML kódem, ale vizuálním formátováním.

Tedy stránku tvoříme jako by psaní v textovém editoru a výslednou stránku uložíme jako HTML soubor. WYSIWYG editor jsou sice vhodné pro začátečníky, ale rozhodně nenaučí tvorbu webových stránek.

Editor funguje tak, že formátování textu a dalších objektů převádí na HTML tagy, Například, pokud naformátujeme text na nadpis 1. úrovně, v HTML kódu bude <h1>text nadpisu</h1>. Často jsou editory vybavené možností psát vizuálně i v HTML kódu. Pro začátečníky to může být užitečné, jelikož si danou úpravu mohou prohlédnout v kódu, tedy jak se projeví. Avšak WYSIWYG Váš nenaučí tvorbu webu a navíc výsledný kód není vždy příliš validní dle standardů W3C. Následující obrázek ukazuje jednoduchý online WYSIWYG editor.

Příklad WYSIWYG editoru online

Jednoduchý online WYSIWYG editor. Umožňuje formátování prvků tak, jak budou zobrazeny na stránce. HTML kód se automaticky generuje z formátování.

Do stránky lze vkládat vizuálně i další objekty jako obrázky, tabulky, odkazy, speciální znaky či prvky HTML formulářů. Pro text je možnost formátovat odrážkami, číslování, nastavit barvu písma, apod.

Jediný důvod, proč používat WYSIWYG editor je prakticky pro začátečníky. Umožní jim poznat, co jaký formát v HTML dělá. Rozhodně však nedoporučujeme používat WYSIWYG editor pro složitější stránky s CSS, apod. K tomu je nejlepší se opravdu HTML a CSS naučit, nehledě na možnosti externích CSS stylů, apod. Mezi nejznámější WYSIWYG editory minulosti patřil jistě dnes neexistující Micro FrontPage. Ze současných lze zmínit KompoZer, Nvu nebo BlueGriffon. Mnoho WYSIWYG editorů je dostupných online, například TinyMCE. Setkáte se s nimi i při tvorbě webu pomocí redakčních systémů CMS jako je Drupal nebo WordPress.

(Přidat komentář)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *